W roku 1906 Bernhard Krone założył swoją własną kuźnię w miejscowości Spelle w Niemczech. Był to początek firmy, jaką znamy dzisiaj. Dwaj starsi synowie Bernharda, Bernard i Heinrich z upływem czasu rozszerzyli działalność kuźni o produkcję i tworzenie maszyn rolniczych , które sprzedawali miejscowym rolnikom.
W roku 1977 firma Krone zaprezentowała prototyp prasy zwijającej. Program produkcyjny Krone obejmuje kosiarki rotacyjne, zgrabiarki karuzelowe, przetrząsacze, przyczepy samozbierające, prasy wysokiego zgniotu w prostopadłościenne i cylindryczne formy, samobieżne maszyny Big M – kosiarka ze zgniataczem pokosu, pokos o szerokości 13,20 m i Big X – kosiarka samozbierająca.

Sieczkarnia