Kontrola oprogramowania

Kontrola oprogramowania weryfikuje prawidłowość oraz odpowiednie zaprojektowanie programu dla danej maszyny.